Current issue: 52(5)

Under compilation: 53(1)

Impact factor 1.683
5-year impact factor 1.950
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 5 no. 1 | 1971

Category: Article

article id 4837, category Article
Finnish Society of Forest Science. (1971). Vuonna 1970 Suomessa ilmestyneitä metsätieteellisiä tutkimuksia. Silva Fennica vol. 5 no. 1 article id 4837. https://doi.org/10.14214/sf.a14626
  • Finnish Society of Forest Science, ORCID ID:E-mail:
article id 4836, category Article
Erkki Lähde. (1971). Anaerobisten olosuhteiden ja aerobisuusrajan esiintymisestä erilaisilla luonnontilaisilla turvemailla ja merkityksestä suotyypin kuvaajana. Silva Fennica vol. 5 no. 1 article id 4836. https://doi.org/10.14214/sf.a14625
  • Lähde, ORCID ID:E-mail:
article id 4835, category Article
Kari Löyttyniemi. (1971). Havupunkin, Oligonychus ununguis (Jacobi), aiheuttaman neulasvioituksen vaikutuksesta kuusen taimien kasvuun. Silva Fennica vol. 5 no. 1 article id 4835. https://doi.org/10.14214/sf.a14624
  • Löyttyniemi, ORCID ID:E-mail:
article id 4834, category Article
Bo Långström. (1971). Viktförlust, vattenhalt och plantavgång hos kyllagrade tallplantor. Silva Fennica vol. 5 no. 1 article id 4834. https://doi.org/10.14214/sf.a14623
  • Långström, ORCID ID:E-mail:
article id 4833, category Article
Eero Malmivaara, Jouni Mikola, Christel Palmberg. (1971). Pajujen mahdollisuudet metsäpuiden jalostuksessa. Silva Fennica vol. 5 no. 1 article id 4833. https://doi.org/10.14214/sf.a14622
  • Malmivaara, ORCID ID:E-mail:
  • Mikola, ORCID ID:E-mail:
  • Palmberg, ORCID ID:E-mail:
article id 4832, category Article
Paavo Yli-Vakkuri, Pentti K. Räsänen. (1971). Siementen peittämisen ja kylvökohdan polkaisun vaikutus männyn ruutukylvön tulokseen. Silva Fennica vol. 5 no. 1 article id 4832. https://doi.org/10.14214/sf.a14621
  • Yli-Vakkuri, ORCID ID:E-mail:
  • Räsänen, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Your selected articles

Committee on Publication Ethics A Trusted Community-Governed Archive