Current issue: 52(5)

Under compilation: 53(1)

Impact factor 1.683
5-year impact factor 1.950
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 13 no. 2 | 1979

Category: Article

article id 5034, category Article
Matti Kärkkäinen. (1979). Pinotilavuusmääräinen kuorintahäviö koneellisesti ladotuissa pinoissa. Silva Fennica vol. 13 no. 2 article id 5034. https://doi.org/10.14214/sf.a14891
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
article id 5033, category Article
Tapani Haapanen, Pertti Hari, Seppo Kellomäki. (1979). Effect of fertilization and thinning on radial growth of Scots pine. Silva Fennica vol. 13 no. 2 article id 5033. https://doi.org/10.14214/sf.a14890
 • Haapanen, ORCID ID:E-mail:
 • Hari, ORCID ID:E-mail:
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
article id 5032, category Article
Seppo Kellomäki, Heikki Wuorenrinne. (1979). Kaupunkimetsien vaurioitumiseen vaikuttavista tekijöistä. Silva Fennica vol. 13 no. 2 article id 5032. https://doi.org/10.14214/sf.a14889
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
 • Wuorenrinne, ORCID ID:E-mail:
article id 5031, category Article
Tom Simons. (1979). Arkkitehdit ja metsänhoitajat Suomen metsäisen maiseman muotoilijoina. Silva Fennica vol. 13 no. 2 article id 5031. https://doi.org/10.14214/sf.a14888
 • Simons, ORCID ID:E-mail:
article id 5030, category Article
Camilla Rosengren. (1979). Luonnonkasvillisuus asuntoalueilla. Silva Fennica vol. 13 no. 2 article id 5030. https://doi.org/10.14214/sf.a14886
 • Rosengren, ORCID ID:E-mail:
article id 5029, category Article
Seppo Kellomäki. (1979). Metsän tarjoamat fyysiset hyödyt yhdyskuntasuunnittelussa. Silva Fennica vol. 13 no. 2 article id 5029. https://doi.org/10.14214/sf.a14885
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
article id 5028, category Article
Matti Leikola. (1979). MAB 2-projekti metsäbiologisen tutkimustyön tulosten hyödyntäjänä. Silva Fennica vol. 13 no. 2 article id 5028. https://doi.org/10.14214/sf.a14884
 • Leikola, ORCID ID:E-mail:
article id 5027, category Article
Ossi Eskelinen. (1979). Pyynikin ulkoilualue. Silva Fennica vol. 13 no. 2 article id 5027. https://doi.org/10.14214/sf.a14883
 • Eskelinen, ORCID ID:E-mail:
article id 5026, category Article
Alpo Enivaara. (1979). Pyynikin harjumännikön uudistaminen ja elvyttäminen. Silva Fennica vol. 13 no. 2 article id 5026. https://doi.org/10.14214/sf.a14881
 • Enivaara, ORCID ID:E-mail:
article id 5025, category Article
Eero Paavilainen. (1979). MAB 2 -projekti Suomessa. Silva Fennica vol. 13 no. 2 article id 5025. https://doi.org/10.14214/sf.a14879
 • Paavilainen, ORCID ID:E-mail:
article id 5024, category Article
Ossi V. Lindqvist. (1979). Pelastaako luonnon moninaiskäyttö luonnon? Silva Fennica vol. 13 no. 2 article id 5024. https://doi.org/10.14214/sf.a14878
 • Lindqvist, ORCID ID:E-mail:
article id 5023, category Article
Anu Pärnänen. (1979). Erilaisten maankäyttötapojen ja hoitotoimenpiteiden ekologiset vaikutukset metsiin. Silva Fennica vol. 13 no. 2 article id 5023. https://doi.org/10.14214/sf.a14877
 • Pärnänen, ORCID ID:E-mail:
article id 5022, category Article
Jukka Selander, Paavo Kalo. (1979). Männyn taimen pihkan monoterpeenien vaikutuksista tuhonkestävyyteen tukkimiehentäitä, Hylobius abietis L. ( Coleoptera, Curculionidae) vastaan. Silva Fennica vol. 13 no. 2 article id 5022. https://doi.org/10.14214/sf.a14876
 • Selander, ORCID ID:E-mail:
 • Kalo, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Your selected articles

Committee on Publication Ethics A Trusted Community-Governed Archive