Current issue: 52(5)

Under compilation: 53(1)

Impact factor 1.683
5-year impact factor 1.950
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 14 no. 4 | 1980

Category: Article

article id 5094, category Article
Veli-Pekka Järveläinen. (1980). Kuka on maanviljelijä? Silva Fennica vol. 14 no. 4 article id 5094. https://doi.org/10.14214/sf.a15035
 • Järveläinen, ORCID ID:E-mail:
article id 5093, category Article
Ismo Karhu, Seppo Kellomäki. (1980). Väestön mielipiteet metsänhoidon vaikutuksesta maisemakuvaan Puolangan kunnassa. Silva Fennica vol. 14 no. 4 article id 5093. https://doi.org/10.14214/sf.a15034
 • Karhu, ORCID ID:E-mail:
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
article id 5092, category Article
Seppo Kellomäki, Markku Kanninen. (1980). Eco-physiological studies on young Scots pine stands. IV. Silva Fennica vol. 14 no. 4 article id 5092. https://doi.org/10.14214/sf.a15033
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
 • Kanninen, ORCID ID:E-mail:
article id 5091, category Article
K. M. Bhat. (1980). Variation in structure and selected properties of Finnish birch wood. I. Silva Fennica vol. 14 no. 4 article id 5091. https://doi.org/10.14214/sf.a15032
 • Bhat, ORCID ID:E-mail:
article id 5090, category Article
Matti Kärkkäinen, Raili Voipio. (1980). Suomalainen haapa- ja poppelilajeja (Populus) koskeva kirjallisuus 1759...1979. Silva Fennica vol. 14 no. 4 article id 5090. https://doi.org/10.14214/sf.a15031
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
 • Voipio, ORCID ID:E-mail:
article id 5089, category Article
Seppo Kellomäki. (1980). Alustavia mittaustuloksia kuivauksen ja liotuksen vaikutuksesta kuorellisen mänty- ja kuusipuutavaran kuoren paksuuteen. Silva Fennica vol. 14 no. 4 article id 5089. https://doi.org/10.14214/sf.a15030
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
article id 5088, category Article
Reijo Solantie, Kari Ahti. (1980). Säätekijöiden vaikutus Etelä-Suomen lumituhoihin v. 1959. Silva Fennica vol. 14 no. 4 article id 5088. https://doi.org/10.14214/sf.a15029
 • Solantie, ORCID ID:E-mail:
 • Ahti, ORCID ID:E-mail:
article id 5087, category Article
Olavi Luukkanen. (1980). Notes on the forests of North-Eastern China and their utilization. Silva Fennica vol. 14 no. 4 article id 5087. https://doi.org/10.14214/sf.a15028
 • Luukkanen, ORCID ID:E-mail:
article id 5086, category Article
Jussi Meriluoto. (1980). MCPA- ja 2,4,5-T-herbisidien käyttökelpoisuus taimiston hoidossa. Silva Fennica vol. 14 no. 4 article id 5086. https://doi.org/10.14214/sf.a15027
 • Meriluoto, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Your selected articles

Committee on Publication Ethics A Trusted Community-Governed Archive