Current issue: 52(5)

Under compilation: 53(1)

Impact factor 1.683
5-year impact factor 1.950
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 19 no. 1 | 1985

Category: Article

article id 5233, category Article
Leo Heikurainen. (1985). Verhopuuston vaikutus kuusitaimikon kehitykseen. Silva Fennica vol. 19 no. 1 article id 5233. https://doi.org/10.14214/sf.a15412
 • Heikurainen, ORCID ID:E-mail:
article id 5232, category Article
Carl Johan Westman, Jukka Laine, Michael Starr. (1985). A comparison of gravimetric and volumetric soil properties in peatland and upland sites. Silva Fennica vol. 19 no. 1 article id 5232. https://doi.org/10.14214/sf.a15411
 • Westman, ORCID ID:E-mail:
 • Laine, ORCID ID:E-mail:
 • Starr, ORCID ID:E-mail:
article id 5231, category Article
Matti Kärkkäinen, Michel Marcus. (1985). Shrinkage properties of Norway spruce wood. Silva Fennica vol. 19 no. 1 article id 5231. https://doi.org/10.14214/sf.a15410
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
 • Marcus, ORCID ID:E-mail:
article id 5230, category Article
Erkki Kaila. (1985). Havaintojen käsittely ja aineiston muodostus metsäntutkimuksen tiedonhallinnan näkökulmasta. Silva Fennica vol. 19 no. 1 article id 5230. https://doi.org/10.14214/sf.a15409
 • Kaila, ORCID ID:E-mail:
article id 5229, category Article
Maija-Liisa Juntunen, Jan Engsås, Lennart Gustafsson, Pekka Mäkinen, Frans Theilby, Tore Vik. (1985). Skogsarbetsledarna i Norden. Silva Fennica vol. 19 no. 1 article id 5229. https://doi.org/10.14214/sf.a15408
 • Juntunen, ORCID ID:E-mail:
 • Engsås, ORCID ID:E-mail:
 • Gustafsson, ORCID ID:E-mail:
 • Mäkinen, ORCID ID:E-mail:
 • Theilby, ORCID ID:E-mail:
 • Vik, ORCID ID:E-mail:
article id 5228, category Article
Pekka Saranpää. (1985). Kontortamännyn runkopuun trakeidien pituuden, halkaisijan ja soluseinän paksuuden vaihtelu. Silva Fennica vol. 19 no. 1 article id 5228. https://doi.org/10.14214/sf.a15407
 • Saranpää, ORCID ID:E-mail:
article id 5227, category Article
Harri Vasander, Tapio Lindholm. (1985). Fire intensities and surface temperatures during prescribed burning. Silva Fennica vol. 19 no. 1 article id 5227. https://doi.org/10.14214/sf.a15406
 • Vasander, ORCID ID:E-mail:
 • Lindholm, ORCID ID:E-mail:
article id 5226, category Article
Antti Uotila. (1985). Männynversosyövän leviämisestä tautipesäkettä ympäröiviin terveisiin mäntyihin. Silva Fennica vol. 19 no. 1 article id 5226. https://doi.org/10.14214/sf.a15405
 • Uotila, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Your selected articles

Committee on Publication Ethics A Trusted Community-Governed Archive