Current issue: 52(5)

Under compilation: 53(1)

Impact factor 1.683
5-year impact factor 1.950
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 12 | 1978

Category: Article

article id 5012, category Article
Jyrki Hari, Pertti Hari, Markku Kanninen. (1978). An electronic auxanometer for field use. Silva Fennica vol. 12 no. 4 article id 5012. https://doi.org/10.14214/sf.a14866
 • Hari, ORCID ID:E-mail:
 • Hari, ORCID ID:E-mail:
 • Kanninen, ORCID ID:E-mail:
article id 5011, category Article
Kullervo Etholén. (1978). Kokemuksia visakoivun kasvatuksesta Lapissa. Silva Fennica vol. 12 no. 4 article id 5011. https://doi.org/10.14214/sf.a14865
 • Etholén, ORCID ID:E-mail:
article id 5010, category Article
Jyrki Raulo, Reino Saarnio, Timo Ylitalo. (1978). Visakoivun karsittujen oksien kyljestyminen ja värivian leviäminen niistä runkoon. Silva Fennica vol. 12 no. 4 article id 5010. https://doi.org/10.14214/sf.a14864
 • Raulo, ORCID ID:E-mail:
 • Saarnio, ORCID ID:E-mail:
 • Ylitalo, ORCID ID:E-mail:
article id 5009, category Article
Risto-Veikko Pätiälä, Kari Blomberg, Juhani Paakkanen, Sulo Piepponen. (1978). Havaintoja raudus- ja visakoivun mahlan sokeripitoisuudesta. Silva Fennica vol. 12 no. 4 article id 5009. https://doi.org/10.14214/sf.a14863
 • Pätiälä, ORCID ID:E-mail:
 • Blomberg, ORCID ID:E-mail:
 • Paakkanen, ORCID ID:E-mail:
 • Piepponen, ORCID ID:E-mail:
article id 5008, category Article
Jyrki Raulo, Gustaf Sirén. (1978). Neljän visakoivikon päätehakkuun tuotos ja tuotto. Silva Fennica vol. 12 no. 4 article id 5008. https://doi.org/10.14214/sf.a14862
 • Raulo, ORCID ID:E-mail:
 • Sirén, ORCID ID:E-mail:
article id 5007, category Article
Olavi Huuri. (1978). Visaseura. Silva Fennica vol. 12 no. 4 article id 5007. https://doi.org/10.14214/sf.a14861
 • Huuri, ORCID ID:E-mail:
article id 5006, category Article
Seppo Kellomäki. (1978). Typpilannoituksen vaikutus havupuiden fotosynteesikapasiteettiin. Silva Fennica vol. 12 no. 3 article id 5006. https://doi.org/10.14214/sf.a14860
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
article id 5005, category Article
Matti Kärkkäinen. (1978). Kuorinnan vaikutus pinon tiiviyteen. Silva Fennica vol. 12 no. 3 article id 5005. https://doi.org/10.14214/sf.a14859
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
article id 5004, category Article
Matti Kärkkäinen. (1978). Haapatukkien lahoisuus. Silva Fennica vol. 12 no. 3 article id 5004. https://doi.org/10.14214/sf.a14858
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
article id 5003, category Article
Hannu Saarenmaa. (1978). Kaarnakuoriaisten (Col., Scolytidae) esiintyminen eräässä kanadanmajavan (Castor canadensis Kuhl) aiheuttaman tulvan seurauksena kuolleessa metsikössä. Silva Fennica vol. 12 no. 3 article id 5003. https://doi.org/10.14214/sf.a14857
 • Saarenmaa, ORCID ID:E-mail:
article id 5002, category Article
Antti Haapanen, Pertti Siitonen. (1978). Kulojen esiintyminen Ulvinsalon luonnonpuistossa. Silva Fennica vol. 12 no. 3 article id 5002. https://doi.org/10.14214/sf.a14856
 • Haapanen, ORCID ID:E-mail:
 • Siitonen, ORCID ID:E-mail:
article id 5001, category Article
Seppo Kellomäki. (1978). Recreational potential of a forest stand. Silva Fennica vol. 12 no. 3 article id 5001. https://doi.org/10.14214/sf.a14855
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
article id 5000, category Article
Hannu Mannerkoski. (1978). Säteilymittarin m/Frankfurt soveltuvuus energiatasemittauksiin. Silva Fennica vol. 12 no. 3 article id 5000. https://doi.org/10.14214/sf.a14854
 • Mannerkoski, ORCID ID:E-mail:
article id 4999, category Article
Tapio Klen, Veikko Louhevaara. (1978). Metsurin suojavarusteiden aiheuttama lisäkuormitus. Silva Fennica vol. 12 no. 3 article id 4999. https://doi.org/10.14214/sf.a14853
 • Klen, ORCID ID:E-mail:
 • Louhevaara, ORCID ID:E-mail:
article id 4998, category Article
Finnish Society of Forest Science. (1978). Suomen Metsätieteellisen Seuran kunnianosoitukset. Silva Fennica vol. 12 no. 2 article id 4998. https://doi.org/10.14214/sf.a14852
 • Finnish Society of Forest Science, ORCID ID:E-mail:
article id 4997, category Article
Pasi Jartti. (1978). Tyvilahon määritysmenetelmistä. Silva Fennica vol. 12 no. 2 article id 4997. https://doi.org/10.14214/sf.a14851
 • Jartti, ORCID ID:E-mail:
article id 4996, category Article
Mikko Raatikainen. (1978). Puolukan sato, poiminta ja markkinointi Pihtiputaan kunnassa. Silva Fennica vol. 12 no. 2 article id 4996. https://doi.org/10.14214/sf.a14850
 • Raatikainen, ORCID ID:E-mail:
article id 4995, category Article
Pekka Kilkki, Matti Saramäki, Martti Varmola. (1978). A simultaneous equation model to determine taper curve. Silva Fennica vol. 12 no. 2 article id 4995. https://doi.org/10.14214/sf.a14849
 • Kilkki, ORCID ID:E-mail:
 • Saramäki, ORCID ID:E-mail:
 • Varmola, ORCID ID:E-mail:
article id 4994, category Article
Martti Saarilahti. (1978). Seismisten luotausmenetelmien soveltuvuus metsäautoteiden pohjatutkimuksiin. Silva Fennica vol. 12 no. 2 article id 4994. https://doi.org/10.14214/sf.a14848
 • Saarilahti, ORCID ID:E-mail:
article id 4993, category Article
Matti Leikola. (1978). Yliopistollisten metsänhoidon harjoitustöiden siirtäminen Evolta Hyytiälään. Silva Fennica vol. 12 no. 2 article id 4993. https://doi.org/10.14214/sf.a14847
 • Leikola, ORCID ID:E-mail:
article id 4992, category Article
Kari Löyttyniemi, Raimo Hiltunen. (1978). Monoterpenes in Scots pine in relation to browsing preference by moose (Alces alces L.). Silva Fennica vol. 12 no. 2 article id 4992. https://doi.org/10.14214/sf.a14846
 • Löyttyniemi, ORCID ID:E-mail:
 • Hiltunen, ORCID ID:E-mail:
article id 4991, category Article
Pertti Harstela, Leo Tervo. (1978). Taimikkopuun korjuumenetelmien vertailua. Silva Fennica vol. 12 no. 2 article id 4991. https://doi.org/10.14214/sf.a14845
 • Harstela, ORCID ID:E-mail:
 • Tervo, ORCID ID:E-mail:
article id 4990, category Article
Michael Starr, Carl Johan Westman. (1978). Easily extractable nutrients in the surface peat layer of virgin sedge-pine swamps. Silva Fennica vol. 12 no. 2 article id 4990. https://doi.org/10.14214/sf.a14844
 • Starr, ORCID ID:E-mail:
 • Westman, ORCID ID:E-mail:
article id 4989, category Article
Matti Kärkkäinen. (1978). Havaintoja iän vaikutuksesta lehtikuusen puuaineen tiheyteen. Silva Fennica vol. 12 no. 1 article id 4989. https://doi.org/10.14214/sf.a14843
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4988, category Article
Irja Lehtonen. (1978). Ravinteiden kierto eräässä männikössä. Silva Fennica vol. 12 no. 1 article id 4988. https://doi.org/10.14214/sf.a14842
 • Lehtonen, ORCID ID:E-mail:
article id 4987, category Article
Matti Kärkkäinen. (1978). Havaintoja kokopuuhakkeen tiheyden laskemisesta. Silva Fennica vol. 12 no. 1 article id 4987. https://doi.org/10.14214/sf.a14841
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
article id 4986, category Article
John E. Høsteland. (1978). Raakapuun hintasopimukset Norjassa. Silva Fennica vol. 12 no. 1 article id 4986. https://doi.org/10.14214/sf.a14840
 • Høsteland, ORCID ID:E-mail:
article id 4985, category Article
Pertti Harstela. (1978). Metsätyön kuormittavuuden määrittelyä. Silva Fennica vol. 12 no. 1 article id 4985. https://doi.org/10.14214/sf.a14839
 • Harstela, ORCID ID:E-mail:
article id 4984, category Article
Jyrki Raulo. (1978). Forestation chain for birch (Betula pendula Roth) in Finland. Silva Fennica vol. 12 no. 1 article id 4984. https://doi.org/10.14214/sf.a14838
 • Raulo, ORCID ID:E-mail:
article id 4983, category Article
Satu Huttunen. (1978). The effects of air pollution on provenances of Scots pine and Norway spruce in northern Finland. Silva Fennica vol. 12 no. 1 article id 4983. https://doi.org/10.14214/sf.a14837
 • Huttunen, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Your selected articles

Committee on Publication Ethics A Trusted Community-Governed Archive