Current issue: 52(5)

Under compilation: 53(1)

Impact factor 1.683
5-year impact factor 1.950
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 14 | 1980

Category: Article

article id 5094, category Article
Veli-Pekka Järveläinen. (1980). Kuka on maanviljelijä? Silva Fennica vol. 14 no. 4 article id 5094. https://doi.org/10.14214/sf.a15035
 • Järveläinen, ORCID ID:E-mail:
article id 5093, category Article
Ismo Karhu, Seppo Kellomäki. (1980). Väestön mielipiteet metsänhoidon vaikutuksesta maisemakuvaan Puolangan kunnassa. Silva Fennica vol. 14 no. 4 article id 5093. https://doi.org/10.14214/sf.a15034
 • Karhu, ORCID ID:E-mail:
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
article id 5092, category Article
Seppo Kellomäki, Markku Kanninen. (1980). Eco-physiological studies on young Scots pine stands. IV. Silva Fennica vol. 14 no. 4 article id 5092. https://doi.org/10.14214/sf.a15033
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
 • Kanninen, ORCID ID:E-mail:
article id 5091, category Article
K. M. Bhat. (1980). Variation in structure and selected properties of Finnish birch wood. I. Silva Fennica vol. 14 no. 4 article id 5091. https://doi.org/10.14214/sf.a15032
 • Bhat, ORCID ID:E-mail:
article id 5090, category Article
Matti Kärkkäinen, Raili Voipio. (1980). Suomalainen haapa- ja poppelilajeja (Populus) koskeva kirjallisuus 1759...1979. Silva Fennica vol. 14 no. 4 article id 5090. https://doi.org/10.14214/sf.a15031
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
 • Voipio, ORCID ID:E-mail:
article id 5089, category Article
Seppo Kellomäki. (1980). Alustavia mittaustuloksia kuivauksen ja liotuksen vaikutuksesta kuorellisen mänty- ja kuusipuutavaran kuoren paksuuteen. Silva Fennica vol. 14 no. 4 article id 5089. https://doi.org/10.14214/sf.a15030
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
article id 5088, category Article
Reijo Solantie, Kari Ahti. (1980). Säätekijöiden vaikutus Etelä-Suomen lumituhoihin v. 1959. Silva Fennica vol. 14 no. 4 article id 5088. https://doi.org/10.14214/sf.a15029
 • Solantie, ORCID ID:E-mail:
 • Ahti, ORCID ID:E-mail:
article id 5087, category Article
Olavi Luukkanen. (1980). Notes on the forests of North-Eastern China and their utilization. Silva Fennica vol. 14 no. 4 article id 5087. https://doi.org/10.14214/sf.a15028
 • Luukkanen, ORCID ID:E-mail:
article id 5086, category Article
Jussi Meriluoto. (1980). MCPA- ja 2,4,5-T-herbisidien käyttökelpoisuus taimiston hoidossa. Silva Fennica vol. 14 no. 4 article id 5086. https://doi.org/10.14214/sf.a15027
 • Meriluoto, ORCID ID:E-mail:
article id 5085, category Article
Kari Keipi. (1980). Business economics in forestry research in Finland. Silva Fennica vol. 14 no. 3 article id 5085. https://doi.org/10.14214/sf.a15026
 • Keipi, ORCID ID:E-mail:
article id 5084, category Article
K. M. Bhat, Matti Kärkkäinen. (1980). Distinguishing between Betula pendula Roth. and Betula pubescens Ehrh. on the basis of wood anatomy. Silva Fennica vol. 14 no. 3 article id 5084. https://doi.org/10.14214/sf.a15025
 • Bhat, ORCID ID:E-mail:
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
article id 5083, category Article
Matti Kärkkäinen. (1980). Havaintoja koivutukkien epäpyöreydestä ja pituusmittaeroista. Silva Fennica vol. 14 no. 3 article id 5083. https://doi.org/10.14214/sf.a15024
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
article id 5082, category Article
K. M. Bhat. (1980). Pith flecks and ray abnormalities in birch wood. Silva Fennica vol. 14 no. 3 article id 5082. https://doi.org/10.14214/sf.a15023
 • Bhat, ORCID ID:E-mail:
article id 5081, category Article
Reijo Jokinen. (1980). Metsälannoituksella saatavan kasvunlisäyksen arviointi. Silva Fennica vol. 14 no. 3 article id 5081. https://doi.org/10.14214/sf.a15022
 • Jokinen, ORCID ID:E-mail:
article id 5080, category Article
Annikki Mäkelä, Pertti Hari, Seppo Kellomäki. (1980). Eco-physiological studies on young Scots pine stands. III. Silva Fennica vol. 14 no. 3 article id 5080. https://doi.org/10.14214/sf.a15021
 • Mäkelä, ORCID ID:E-mail:
 • Hari, ORCID ID:E-mail:
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
article id 5079, category Article
Seppo Kellomäki, Pertti Hari, Pirkko Ilonen, Markku Kanninen. (1980). Eco-physiological studies on young Scots pine stands. II. Silva Fennica vol. 14 no. 3 article id 5079. https://doi.org/10.14214/sf.a15020
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
 • Hari, ORCID ID:E-mail:
 • Ilonen, ORCID ID:E-mail:
 • Kanninen, ORCID ID:E-mail:
article id 5078, category Article
Seppo Kellomäki, Pertti Hari. (1980). Eco-physiological studies on young Scots pine stands. I. Silva Fennica vol. 14 no. 3 article id 5078. https://doi.org/10.14214/sf.a15019
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
 • Hari, ORCID ID:E-mail:
article id 5077, category Article
Eero Paavilainen, Kustaa Seppälä. (1980). Toimenpiteet vanhoilla ojitusalueilla. Silva Fennica vol. 14 no. 2 article id 5077. https://doi.org/10.14214/sf.a15018
 • Paavilainen, ORCID ID:E-mail:
 • Seppälä, ORCID ID:E-mail:
article id 5076, category Article
Veikko Koski. (1980). Minimivaatimukset männyn siemenviljelyksille Suomessa. Silva Fennica vol. 14 no. 2 article id 5076. https://doi.org/10.14214/sf.a15017
 • Koski, ORCID ID:E-mail:
article id 5075, category Article
Simo Hannelius. (1980). Kuka on metsätilanomistaja? Silva Fennica vol. 14 no. 2 article id 5075. https://doi.org/10.14214/sf.a15016
 • Hannelius, ORCID ID:E-mail:
article id 5074, category Article
Jukka Selander, Matti Nuorteva. (1980). Feromonivalmisteen käyttö kirjanpainajien torjumiseksi kuolevassa kuusikossa. Silva Fennica vol. 14 no. 2 article id 5074. https://doi.org/10.14214/sf.a15015
 • Selander, ORCID ID:E-mail:
 • Nuorteva, ORCID ID:E-mail:
article id 5073, category Article
Matti Leikola. (1980). Kasvien toiminnan mallit systeemiteoreettisen tarkastelun kohteena. Silva Fennica vol. 14 no. 1 article id 5073. https://doi.org/10.14214/sf.a15014
 • Leikola, ORCID ID:E-mail:
article id 5072, category Article
Matti Leikola. (1980). Kaupunkimetsien hoidon opaskirjanen ilmestynyt. Silva Fennica vol. 14 no. 1 article id 5072. https://doi.org/10.14214/sf.a15013
 • Leikola, ORCID ID:E-mail:
article id 5071, category Article
Martti Ryynänen. (1980). X-ray radiography of ageing Scots pine seeds. Silva Fennica vol. 14 no. 1 article id 5071. https://doi.org/10.14214/sf.a15012
 • Ryynänen, ORCID ID:E-mail:
article id 5070, category Article
Olavi Luukkanen, Stig Johansson. (1980). Flower induction by exogenous plant hormones in Scots pine and Norway spruce grafts. Silva Fennica vol. 14 no. 1 article id 5070. https://doi.org/10.14214/sf.a15011
 • Luukkanen, ORCID ID:E-mail:
 • Johansson, ORCID ID:E-mail:
article id 5069, category Article
Jouni Mikola. (1980). The effect of seed size and duration of growth on the height of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) provenances and progenies at the nursery stage. Silva Fennica vol. 14 no. 1 article id 5069. https://doi.org/10.14214/sf.a15010
 • Mikola, ORCID ID:E-mail:
article id 5068, category Article
S. A. Petrov. (1980). Quantitative analysis of the effect of genotype and environment in forest tree populations. Silva Fennica vol. 14 no. 1 article id 5068. https://doi.org/10.14214/sf.a15009
 • Petrov, ORCID ID:E-mail:
article id 5067, category Article
Veikko Koski. (1980). On the variation of flowering and seed crop in mature stands of Pinus sylvestris L. Silva Fennica vol. 14 no. 1 article id 5067. https://doi.org/10.14214/sf.a15008
 • Koski, ORCID ID:E-mail:
article id 5066, category Article
J. P. Efimov. (1980). Some results on the regularities of seed crops in Scots pine seed orchards. Silva Fennica vol. 14 no. 1 article id 5066. https://doi.org/10.14214/sf.a15007
 • Efimov, ORCID ID:E-mail:
article id 5065, category Article
Juhani Niiranen. (1980). Methods used in cutting propagation of forest trees in Finland. Silva Fennica vol. 14 no. 1 article id 5065. https://doi.org/10.14214/sf.a15006
 • Niiranen, ORCID ID:E-mail:
article id 5064, category Article
E. P. Prokazin. (1980). Geographic variation in forest trees. Silva Fennica vol. 14 no. 1 article id 5064. https://doi.org/10.14214/sf.a15005
 • Prokazin, ORCID ID:E-mail:
article id 5063, category Article
Pirkko Velling. (1980). Variation in the density of wood of different Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Norway spruce (Picea abies L. Karst.) origins in provenance tests. Silva Fennica vol. 14 no. 1 article id 5063. https://doi.org/10.14214/sf.a15004
 • Velling, ORCID ID:E-mail:
article id 5062, category Article
I. Etverk. (1980). Geographical variability of the Norway spruce in the Estonian SSR. Silva Fennica vol. 14 no. 1 article id 5062. https://doi.org/10.14214/sf.a15003
 • Etverk, ORCID ID:E-mail:
article id 5061, category Article
Max Hagman. (1980). Experiences with Norway spruce provenances in Finland. Silva Fennica vol. 14 no. 1 article id 5061. https://doi.org/10.14214/sf.a15002
 • Hagman, ORCID ID:E-mail:
article id 5060, category Article
A. I. Novoselceva. (1980). On the application of forest genetics and forest tree breeding research to practical forest seed production. Silva Fennica vol. 14 no. 1 article id 5060. https://doi.org/10.14214/sf.a15001
 • Novoselceva, ORCID ID:E-mail:
article id 5059, category Article
Pertti Harstela. (1980). Jäljelle jäävä puusto ja ajouralta toimivat harvennuspuun korjuukoneet. Silva Fennica vol. 14 no. 1 article id 5059. https://doi.org/10.14214/sf.a15000
 • Harstela, ORCID ID:E-mail:
article id 5058, category Article
Max Hagman. (1980). Reports of the Finnish-Soviet symposium on forest genetics and forest tree seed production, Punkaharju, Finland, August 17-18. 1978. Silva Fennica vol. 14 no. 1 article id 5058. https://doi.org/10.14214/sf.a14999
 • Hagman, ORCID ID:E-mail:
article id 5057, category Article
Rainer Rauramaa, Kaj Husman, Katriina Kukkonen, Erkki Voutilainen. (1980). Metsurien ravinto ja seerumin lipoproteiinit - esitutkimus. Silva Fennica vol. 14 no. 1 article id 5057. https://doi.org/10.14214/sf.a14998
 • Rauramaa, ORCID ID:E-mail:
 • Husman, ORCID ID:E-mail:
 • Kukkonen, ORCID ID:E-mail:
 • Voutilainen, ORCID ID:E-mail:
article id 5056, category Article
Liisa Nylund, Antti Haapanen, Seppo Kellomäki, Markku Nylund. (1980). Radial growth of Scots pine and soil conditions at some camping sites in southern Finland. Silva Fennica vol. 14 no. 1 article id 5056. https://doi.org/10.14214/sf.a14997
 • Nylund, ORCID ID:E-mail:
 • Haapanen, ORCID ID:E-mail:
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
 • Nylund, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Your selected articles

Committee on Publication Ethics A Trusted Community-Governed Archive