Current issue: 52(5)

Under compilation: 53(1)

Impact factor 1.683
5-year impact factor 1.950
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 17 | 1983

Category: Article

article id 5202, category Article
Kari Löyttyniemi. (1983). Flight periods of some birch timber insects. Silva Fennica vol. 17 no. 4 article id 5202. https://doi.org/10.14214/sf.a15185
 • Löyttyniemi, ORCID ID:E-mail:
article id 5201, category Article
Jussi Kuusipalo. (1983). Distribution of vegetation on mesic forest sites in relation to some characteristics of the tree stand and soil fertility. Silva Fennica vol. 17 no. 4 article id 5201. https://doi.org/10.14214/sf.a15184
 • Kuusipalo, ORCID ID:E-mail:
article id 5200, category Article
Seppo Kellomäki, Timo Nevalainen. (1983). Näkökohtia puuston tiheyden ja puiden koon välisestä suhteesta. Silva Fennica vol. 17 no. 4 article id 5200. https://doi.org/10.14214/sf.a15183
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
 • Nevalainen, ORCID ID:E-mail:
article id 5199, category Article
Pekka Saranpää. (1983). Puuaineen tiheyden ja vuosiluston leveyden vaikutus kuusen iskutaivutuslujuuteen Etelä- ja Pohjois-Suomessa. Silva Fennica vol. 17 no. 4 article id 5199. https://doi.org/10.14214/sf.a15182
 • Saranpää, ORCID ID:E-mail:
article id 5198, category Article
Leo Heikurainen, Jukka Laine, Jarmo Lepola. (1983). Lannoitus- ja sarkaleveyskokeita karujen rämeiden uudistamisessa ja taimikoiden kasvatuksessa. Silva Fennica vol. 17 no. 4 article id 5198. https://doi.org/10.14214/sf.a15181
 • Heikurainen, ORCID ID:E-mail:
 • Laine, ORCID ID:E-mail:
 • Lepola, ORCID ID:E-mail:
article id 5197, category Article
Kari Heliövaara, Erkki Annila, Eero Terho. (1983). Effect of nitrogen fertilization and insecticides on the population density of pine bark bug, Aradus cinnamomeus (Heteroptera, Aradidae). Silva Fennica vol. 17 no. 4 article id 5197. https://doi.org/10.14214/sf.a15180
 • Heliövaara, ORCID ID:E-mail:
 • Annila, ORCID ID:E-mail:
 • Terho, ORCID ID:E-mail:
article id 5196, category Article
Simo Poso. (1983). Kuvioittaisen arvioimismenetelmän perusteita. Silva Fennica vol. 17 no. 4 article id 5196. https://doi.org/10.14214/sf.a15179
 • Poso, ORCID ID:E-mail:
article id 5195, category Article
Matti Rousi. (1983). Susceptibility of pine to mammalian herbivores in northern Finland. Silva Fennica vol. 17 no. 4 article id 5195. https://doi.org/10.14214/sf.a15178
 • Rousi, ORCID ID:E-mail:
article id 5194, category Article
Tapio Lindholm, Matti Nummelin. (1983). Changes in the community structure of forest floor vegetation after repeated litter disturbance by raking. Silva Fennica vol. 17 no. 3 article id 5194. https://doi.org/10.14214/sf.a15177
 • Lindholm, ORCID ID:E-mail:
 • Nummelin, ORCID ID:E-mail:
article id 5193, category Article
Juhani Jokinen, Antti Häkkinen, Reijo Karjalainen, Kari Markkanen, Tapani Säynätkari. (1983). Effects of air pollution on Scots pine needles. I. Silva Fennica vol. 17 no. 3 article id 5193. https://doi.org/10.14214/sf.a15176
 • Jokinen, ORCID ID:E-mail:
 • Häkkinen, ORCID ID:E-mail:
 • Karjalainen, ORCID ID:E-mail:
 • Markkanen, ORCID ID:E-mail:
 • Säynätkari, ORCID ID:E-mail:
article id 5192, category Article
Kauko Koljonen. (1983). Inter-industry linkages of forestry and forest industry sectors in the Tanzanian economy. Silva Fennica vol. 17 no. 3 article id 5192. https://doi.org/10.14214/sf.a15175
 • Koljonen, ORCID ID:E-mail:
article id 5191, category Article
Juha Lappi. (1983). Metsänuudistamisen vaatiman ajan merkitys uudistamispäätöksissä. Silva Fennica vol. 17 no. 3 article id 5191. https://doi.org/10.14214/sf.a15174
 • Lappi, ORCID ID:E-mail:
article id 5190, category Article
Jussi Kuusipalo. (1983). Mustikan varvuston biomassamäärän vaihtelusta erilaisissa metsiköissä. Silva Fennica vol. 17 no. 3 article id 5190. https://doi.org/10.14214/sf.a15173
 • Kuusipalo, ORCID ID:E-mail:
article id 5189, category Article
Anneli Viherä, Seppo Kellomäki. (1983). Havaintoja nuorten mäntyjen latvusten hienorakenteesta ja kasvusta. Silva Fennica vol. 17 no. 3 article id 5189. https://doi.org/10.14214/sf.a15172
 • Viherä, ORCID ID:E-mail:
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
article id 5188, category Article
Eljas Pohtila, Tapani Pohjola. (1983). Vuosina 1970-1972 Lappiin perustetun aurattujen alueiden viljelykokeen tulokset. Silva Fennica vol. 17 no. 3 article id 5188. https://doi.org/10.14214/sf.a15171
 • Pohtila, ORCID ID:E-mail:
 • Pohjola, ORCID ID:E-mail:
article id 5187, category Article
Fuhe Luo. (1983). Determination of stem value. Silva Fennica vol. 17 no. 3 article id 5187. https://doi.org/10.14214/sf.a15170
 • Luo, ORCID ID:E-mail:
article id 5186, category Article
Kaarlo Rieppo, Seppo Väyrynen. (1983). Kuormatraktoreiden huolto-ominaisuusvertailu haastattelemalla. Silva Fennica vol. 17 no. 2 article id 5186. https://doi.org/10.14214/sf.a15102
 • Rieppo, ORCID ID:E-mail:
 • Väyrynen, ORCID ID:E-mail:
article id 5185, category Article
Seppo Kellomäki. (1983). Männyn oksien murtolujuus. Silva Fennica vol. 17 no. 2 article id 5185. https://doi.org/10.14214/sf.a15101
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
article id 5184, category Article
Annikki Karjalainen, Lauri Hyväkkä, Sini Kärki-Folkersma. (1983). Metsätieteellisen kirjallisuuden haku atk-tiedostoista. Silva Fennica vol. 17 no. 2 article id 5184. https://doi.org/10.14214/sf.a15100
 • Karjalainen, ORCID ID:E-mail:
 • Hyväkkä, ORCID ID:E-mail:
 • Kärki-Folkersma, ORCID ID:E-mail:
article id 5183, category Article
Risto Ojansuu, Helena Henttonen. (1983). Kuukauden keskilämpötilan, lämpösumman ja sademäärän paikallisten arvojen johtaminen Ilmatieteen laitoksen mittaustiedoista. Silva Fennica vol. 17 no. 2 article id 5183. https://doi.org/10.14214/sf.a15099
 • Ojansuu, ORCID ID:E-mail:
 • Henttonen, ORCID ID:E-mail:
article id 5182, category Article
Matti Kärkkäinen, Herman Hakala. (1983). Kuusitukin koon vaikutus sivulautojen taivutus- ja puristuslujuuteen. Silva Fennica vol. 17 no. 2 article id 5182. https://doi.org/10.14214/sf.a15098
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
 • Hakala, ORCID ID:E-mail:
article id 5181, category Article
Matti Kärkkäinen, Olle Dumell. (1983). Kuusipuun taivutuslujuuden riippuvuus tiheydestä ja vuosiluston leveydestä Etelä- ja Pohjois-Suomessa. Silva Fennica vol. 17 no. 2 article id 5181. https://doi.org/10.14214/sf.a15097
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
 • Dumell, ORCID ID:E-mail:
article id 5180, category Article
Mikko Raatikainen, Terttu Raatikainen. (1983). Mustikan sato, poiminta ja markkinointi Pihtiputaalla. Silva Fennica vol. 17 no. 2 article id 5180. https://doi.org/10.14214/sf.a15096
 • Raatikainen, ORCID ID:E-mail:
 • Raatikainen, ORCID ID:E-mail:
article id 5179, category Article
Pertti Harstela, Antti Maukkonen. (1983). Tavanomainen ja kuormainprosessori varttuneissa harvennusmetsiköissä. Silva Fennica vol. 17 no. 2 article id 5179. https://doi.org/10.14214/sf.a15095
 • Harstela, ORCID ID:E-mail:
 • Maukkonen, ORCID ID:E-mail:
article id 5178, category Article
Reijo Solantie. (1983). "Mereisyyden - mantereisuuden" ja "humidisuuden" käsitteistä erityisesti tammen luontaisen levinneisyyden perusteella. Silva Fennica vol. 17 no. 1 article id 5178. https://doi.org/10.14214/sf.a15093
 • Solantie, ORCID ID:E-mail:
article id 5177, category Article
Kari Löyttyniemi. (1983). Preliminary testing of the resistance of Finnish softwood timbers to Macrotermitinae termites. Silva Fennica vol. 17 no. 1 article id 5177. https://doi.org/10.14214/sf.a15092
 • Löyttyniemi, ORCID ID:E-mail:
article id 5176, category Article
J. Lappi, A. Kotisaari, H. Smolander. (1983). Height relascope for regeneration surveys. Silva Fennica vol. 17 no. 1 article id 5176. https://doi.org/10.14214/sf.a15091
 • Lappi, ORCID ID:E-mail:
 • Kotisaari, ORCID ID:E-mail:
 • Smolander, ORCID ID:E-mail:
article id 5175, category Article
Erkki Lipas. (1983). Effect of fine material fractions on the results for soil textural parameters. Silva Fennica vol. 17 no. 1 article id 5175. https://doi.org/10.14214/sf.a15090
 • Lipas, ORCID ID:E-mail:
article id 5174, category Article
Tiina Heinonen. (1983). Haavikon lannoituskoe. Silva Fennica vol. 17 no. 1 article id 5174. https://doi.org/10.14214/sf.a15089
 • Heinonen, ORCID ID:E-mail:
article id 5173, category Article
Heikki Kurimo. (1983). Surface fluctuation in three virgin pine mires in eastern Finland. Silva Fennica vol. 17 no. 1 article id 5173. https://doi.org/10.14214/sf.a15088
 • Kurimo, ORCID ID:E-mail:
article id 5172, category Article
Pekka Hynninen, Pentti Sepponen. (1983). Erään suoalueen ojituksen vaikutus purovesien laatuun Kiiminkijoen vesistöalueella, Pohjois-Suomessa. Silva Fennica vol. 17 no. 1 article id 5172. https://doi.org/10.14214/sf.a15087
 • Hynninen, ORCID ID:E-mail:
 • Sepponen, ORCID ID:E-mail:
article id 5171, category Article
Seppo Kellomäki, Pauline Oker-Blom. (1983). Canopy structure and light climate in a young Scots pine stand. Silva Fennica vol. 17 no. 1 article id 5171. https://doi.org/10.14214/sf.a15086
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
 • Oker-Blom, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Your selected articles

Committee on Publication Ethics A Trusted Community-Governed Archive