Current issue: 52(5)

Under compilation: 53(1)

Impact factor 1.683
5-year impact factor 1.950
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 19 | 1985

Category: Article

article id 5255, category Article
Matti Kärkkäinen, Jukka Pietilä, Raili Vihola. (1985). Suomalaisten puulajien iskutaivutuslujuus tuoreena. Silva Fennica vol. 19 no. 4 article id 5255. https://doi.org/10.14214/sf.a15434
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
 • Pietilä, ORCID ID:E-mail:
 • Vihola, ORCID ID:E-mail:
article id 5254, category Article
Kristina Palmgren, Anna Saarsalmi, Assi Weber. (1985). Nitrogen fixation and biomass production in some alder clones. Silva Fennica vol. 19 no. 4 article id 5254. https://doi.org/10.14214/sf.a15433
 • Palmgren, ORCID ID:E-mail:
 • Saarsalmi, ORCID ID:E-mail:
 • Weber, ORCID ID:E-mail:
article id 5253, category Article
Carl Johan Westman, Matti Leikola, Tapio Nummi. (1985). Käytännön typpilannoituksen vaikutus varttuneiden kuusikoiden kasvuun ja tuotokseen. Silva Fennica vol. 19 no. 4 article id 5253. https://doi.org/10.14214/sf.a15432
 • Westman, ORCID ID:E-mail:
 • Leikola, ORCID ID:E-mail:
 • Nummi, ORCID ID:E-mail:
article id 5252, category Article
Kari Löyttyniemi. (1985). On repeated browsing of Scots pine saplings by moose (Alces alces). Silva Fennica vol. 19 no. 4 article id 5252. https://doi.org/10.14214/sf.a15431
 • Löyttyniemi, ORCID ID:E-mail:
article id 5251, category Article
Markku Halinen. (1985). Männyn nuoruusvaiheen kasvunopeuden vaikutus sahatavaran laatuun. Silva Fennica vol. 19 no. 4 article id 5251. https://doi.org/10.14214/sf.a15430
 • Halinen, ORCID ID:E-mail:
article id 5250, category Article
P. A. Harou. (1985). Comparison of methodologies to evaluate aid programs to nonindustrial private forests. Silva Fennica vol. 19 no. 4 article id 5250. https://doi.org/10.14214/sf.a15429
 • Harou, ORCID ID:E-mail:
article id 5249, category Article
Jari Parviainen. (1985). Istuttamalla perustetun nuoren männikön, kuusikon, siperianlehtikuusikon ja rauduskoivikon kasvu. Silva Fennica vol. 19 no. 4 article id 5249. https://doi.org/10.14214/sf.a15428
 • Parviainen, ORCID ID:E-mail:
article id 5248, category Article
Markku Simula. (1985). Forestry and development - a global viewpoint. Silva Fennica vol. 19 no. 4 article id 5248. https://doi.org/10.14214/sf.a15427
 • Simula, ORCID ID:E-mail:
article id 5247, category Article
Eeva-Liisa Jukola-Sulonen, Maija Salemaa. (1985). A comparison of different sampling methods of quantitative vegetation analysis. Silva Fennica vol. 19 no. 3 article id 5247. https://doi.org/10.14214/sf.a15426
 • Jukola-Sulonen, ORCID ID:E-mail:
 • Salemaa, ORCID ID:E-mail:
article id 5246, category Article
Matti Kärkkäinen, Markku Halinen. (1985). Mäntysahatukkien minimivaatimusten täsmentäminen. Silva Fennica vol. 19 no. 3 article id 5246. https://doi.org/10.14214/sf.a15425
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
 • Halinen, ORCID ID:E-mail:
article id 5245, category Article
Pekka Helle, Jyrki Muona. (1985). Invertebrate numbers in edges between clearfellings and mature forests in Northern Finland. Silva Fennica vol. 19 no. 3 article id 5245. https://doi.org/10.14214/sf.a15424
 • Helle, ORCID ID:E-mail:
 • Muona, ORCID ID:E-mail:
article id 5244, category Article
Juha Lappi, Markku Siitonen. (1985). A utility model for timber production based on different interest rates for loans and savings. Silva Fennica vol. 19 no. 3 article id 5244. https://doi.org/10.14214/sf.a15423
 • Lappi, ORCID ID:E-mail:
 • Siitonen, ORCID ID:E-mail:
article id 5243, category Article
Eljas Pohtila, Tapani Pohjola. (1985). Maan kunnostus männyn viljelyssä Lapissa. Silva Fennica vol. 19 no. 3 article id 5243. https://doi.org/10.14214/sf.a15422
 • Pohtila, ORCID ID:E-mail:
 • Pohjola, ORCID ID:E-mail:
article id 5242, category Article
Suomen tilastoseura, Finnish Society of Forest Science. (1985). Metsien inventoinnin tilastolliset menetelmät. Silva Fennica vol. 19 no. 3 article id 5242. https://doi.org/10.14214/sf.a15421
 • Suomen tilastoseura, ORCID ID:E-mail:
 • Finnish Society of Forest Science, ORCID ID:E-mail:
article id 5241, category Article
Mikko Raatikainen, Esko Rossi, Irene Vänninen. (1985). Kotipihlajan marjasadon määritysmenetelmät ja marjasato. Silva Fennica vol. 19 no. 2 article id 5241. https://doi.org/10.14214/sf.a15420
 • Raatikainen, ORCID ID:E-mail:
 • Rossi, ORCID ID:E-mail:
 • Vänninen, ORCID ID:E-mail:
article id 5240, category Article
Pertti Harstela, Kimmo Piirainen. (1985). Effect of whole-body vibration and driving a forest machine simulator on some physiological variables of the operator. Silva Fennica vol. 19 no. 2 article id 5240. https://doi.org/10.14214/sf.a15419
 • Harstela, ORCID ID:E-mail:
 • Piirainen, ORCID ID:E-mail:
article id 5239, category Article
Jussi Kuusipalo. (1985). On the use of tree stand parameters in estimating light conditions below the canopy. Silva Fennica vol. 19 no. 2 article id 5239. https://doi.org/10.14214/sf.a15418
 • Kuusipalo, ORCID ID:E-mail:
article id 5238, category Article
Matti Kärkkäinen. (1985). Suomalaisen kuusen puuaineen vertailua Keski-Euroopassa kasvaneiden kuusi- ja jalokuusilajien puuaineeseen. Silva Fennica vol. 19 no. 2 article id 5238. https://doi.org/10.14214/sf.a15417
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
article id 5237, category Article
Leo Heikurainen, Jukka Laine. (1985). Duration of the height growth response of young pine stands to NPK-fertilization on oligotrophic pine bogs in Finland. Silva Fennica vol. 19 no. 2 article id 5237. https://doi.org/10.14214/sf.a15416
 • Heikurainen, ORCID ID:E-mail:
 • Laine, ORCID ID:E-mail:
article id 5236, category Article
Pirkko Romakkaniemi-Niemelä. (1985). Rauduskoivun runkosolukon RC-arvo talveentumisasteen osoittajana. Silva Fennica vol. 19 no. 2 article id 5236. https://doi.org/10.14214/sf.a15415
 • Romakkaniemi-Niemelä, ORCID ID:E-mail:
article id 5235, category Article
Pekka Kilkki, Tapani Pohjola, Eljas Pohtila. (1985). Puiden ryhmittäisyyden huomioonottaminen harvennusmalleissa. Silva Fennica vol. 19 no. 2 article id 5235. https://doi.org/10.14214/sf.a15414
 • Kilkki, ORCID ID:E-mail:
 • Pohjola, ORCID ID:E-mail:
 • Pohtila, ORCID ID:E-mail:
article id 5234, category Article
Eino Mälkönen, Eero Paavilainen. (1985). Hydrological amelioration and forest practice on drained peatlands. Silva Fennica vol. 19 no. 2 article id 5234. https://doi.org/10.14214/sf.a15413
 • Mälkönen, ORCID ID:E-mail:
 • Paavilainen, ORCID ID:E-mail:
article id 5233, category Article
Leo Heikurainen. (1985). Verhopuuston vaikutus kuusitaimikon kehitykseen. Silva Fennica vol. 19 no. 1 article id 5233. https://doi.org/10.14214/sf.a15412
 • Heikurainen, ORCID ID:E-mail:
article id 5232, category Article
Carl Johan Westman, Jukka Laine, Michael Starr. (1985). A comparison of gravimetric and volumetric soil properties in peatland and upland sites. Silva Fennica vol. 19 no. 1 article id 5232. https://doi.org/10.14214/sf.a15411
 • Westman, ORCID ID:E-mail:
 • Laine, ORCID ID:E-mail:
 • Starr, ORCID ID:E-mail:
article id 5231, category Article
Matti Kärkkäinen, Michel Marcus. (1985). Shrinkage properties of Norway spruce wood. Silva Fennica vol. 19 no. 1 article id 5231. https://doi.org/10.14214/sf.a15410
 • Kärkkäinen, ORCID ID:E-mail:
 • Marcus, ORCID ID:E-mail:
article id 5230, category Article
Erkki Kaila. (1985). Havaintojen käsittely ja aineiston muodostus metsäntutkimuksen tiedonhallinnan näkökulmasta. Silva Fennica vol. 19 no. 1 article id 5230. https://doi.org/10.14214/sf.a15409
 • Kaila, ORCID ID:E-mail:
article id 5229, category Article
Maija-Liisa Juntunen, Jan Engsås, Lennart Gustafsson, Pekka Mäkinen, Frans Theilby, Tore Vik. (1985). Skogsarbetsledarna i Norden. Silva Fennica vol. 19 no. 1 article id 5229. https://doi.org/10.14214/sf.a15408
 • Juntunen, ORCID ID:E-mail:
 • Engsås, ORCID ID:E-mail:
 • Gustafsson, ORCID ID:E-mail:
 • Mäkinen, ORCID ID:E-mail:
 • Theilby, ORCID ID:E-mail:
 • Vik, ORCID ID:E-mail:
article id 5228, category Article
Pekka Saranpää. (1985). Kontortamännyn runkopuun trakeidien pituuden, halkaisijan ja soluseinän paksuuden vaihtelu. Silva Fennica vol. 19 no. 1 article id 5228. https://doi.org/10.14214/sf.a15407
 • Saranpää, ORCID ID:E-mail:
article id 5227, category Article
Harri Vasander, Tapio Lindholm. (1985). Fire intensities and surface temperatures during prescribed burning. Silva Fennica vol. 19 no. 1 article id 5227. https://doi.org/10.14214/sf.a15406
 • Vasander, ORCID ID:E-mail:
 • Lindholm, ORCID ID:E-mail:
article id 5226, category Article
Antti Uotila. (1985). Männynversosyövän leviämisestä tautipesäkettä ympäröiviin terveisiin mäntyihin. Silva Fennica vol. 19 no. 1 article id 5226. https://doi.org/10.14214/sf.a15405
 • Uotila, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Your selected articles

Committee on Publication Ethics A Trusted Community-Governed Archive