Current issue: 52(5)

Under compilation: 53(1)

Impact factor 1.683
5-year impact factor 1.950
Silva Fennica 1926-1997
1990-1997
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Acta Forestalia Fennica
1953-1968
1933-1952
1913-1932

Silva Fennica 1926-1997 vol. 24 | 1990

Category: Article

article id 5435, category Article
Matti Leikola. (1990). Metsien ja metsätalouden kehitys laajoissa ympyröissä. Silva Fennica vol. 24 no. 4 article id 5435. https://doi.org/10.14214/sf.a15589
 • Leikola, ORCID ID:E-mail:
article id 5434, category Article
Risto Heikkilä. (1990). Effect of plantation characteristics on moose browsing on Scots pine. Silva Fennica vol. 24 no. 4 article id 5434. https://doi.org/10.14214/sf.a15588
 • Heikkilä, ORCID ID:E-mail:
article id 5433, category Article
Marja-Leena Valkonen, Heikki Hänninen, Paavo Pelkonen, Tapani Repo. (1990). Frost hardiness of Scots pine seedlings during dormancy. Silva Fennica vol. 24 no. 4 article id 5433. https://doi.org/10.14214/sf.a15587
 • Valkonen, ORCID ID:E-mail:
 • Hänninen, ORCID ID:E-mail:
 • Pelkonen, ORCID ID:E-mail:
 • Repo, ORCID ID:E-mail:
article id 5432, category Article
Risto Rikala, Helen J. Jozefek. (1990). Effect of dolomite lime and wood ash on peat substrate and development of tree seedlings. Silva Fennica vol. 24 no. 4 article id 5432. https://doi.org/10.14214/sf.a15586
 • Rikala, ORCID ID:E-mail:
 • Jozefek, ORCID ID:E-mail:
article id 5431, category Article
Juha Siitonen. (1990). Potential forest pest beetles conveyed to Finland on timber imported from the Soviet Union. Silva Fennica vol. 24 no. 3 article id 5431. https://doi.org/10.14214/sf.a15585
 • Siitonen, ORCID ID:E-mail:
article id 5430, category Article
Winai Sirikul, Markku Kanninen. (1990). Shoot growth and its clonal variation in Pinus kesiya. Silva Fennica vol. 24 no. 3 article id 5430. https://doi.org/10.14214/sf.a15584
 • Sirikul, ORCID ID:E-mail:
 • Kanninen, ORCID ID:E-mail:
article id 5429, category Article
Hannu Mannerkoski, Veikko Möttönen. (1990). Maan vesitalous ja ilmatila metsäaurausalueilla. Silva Fennica vol. 24 no. 3 article id 5429. https://doi.org/10.14214/sf.a15583
 • Mannerkoski, ORCID ID:E-mail:
 • Möttönen, ORCID ID:E-mail:
article id 5428, category Article
Jyrki Tomminen. (1990). Presence of Bursaphelenchus mucronatus (Nematoda: Aphelenchoididae) fourth dispersal stages in selected conifer beetles in Finland. Silva Fennica vol. 24 no. 3 article id 5428. https://doi.org/10.14214/sf.a15582
 • Tomminen, ORCID ID:E-mail:
article id 5427, category Article
Matti Nuorteva. (1990). Salama puustokuolemien aiheuttajana. Silva Fennica vol. 24 no. 2 article id 5427. https://doi.org/10.14214/sf.a15581
 • Nuorteva, ORCID ID:E-mail:
article id 5426, category Article
Juhani Päivänen. (1990). Pohjoisen havumetsävyöhykkeen suot ja niiden metsätaloudellinen hyväksikäyttö. Silva Fennica vol. 24 no. 2 article id 5426. https://doi.org/10.14214/sf.a15580
Keywords: suometsät
 • Päivänen, ORCID ID:E-mail:
article id 5425, category Article
Hannu Saarenmaa. (1990). Frame- and rule-based knowledge representation in an expert system for integrated management of bark beetles. Silva Fennica vol. 24 no. 2 article id 5425. https://doi.org/10.14214/sf.a15579
 • Saarenmaa, ORCID ID:E-mail:
article id 5424, category Article
Timo Pukkala, Veli Pohjonen. (1990). Use of linear programming in land use planning in the Ethiopian highlands. Silva Fennica vol. 24 no. 2 article id 5424. https://doi.org/10.14214/sf.a15578
 • Pukkala, ORCID ID:E-mail:
 • Pohjonen, ORCID ID:E-mail:
article id 5423, category Article
Eliisa Särkilahti, Terho Valanne. (1990). Induced polyploidy in Betula. Silva Fennica vol. 24 no. 2 article id 5423. https://doi.org/10.14214/sf.a15577
 • Särkilahti, ORCID ID:E-mail:
 • Valanne, ORCID ID:E-mail:
article id 5422, category Article
Viljo Holopainen. (1990). Suomen pyöreän puun vienti 1921-1986. Silva Fennica vol. 24 no. 2 article id 5422. https://doi.org/10.14214/sf.a15576
 • Holopainen, ORCID ID:E-mail:
article id 5421, category Article
Tiina Tonteri. (1990). Inter-observer variation in forest vegetation cover assessments. Silva Fennica vol. 24 no. 2 article id 5421. https://doi.org/10.14214/sf.a15575
 • Tonteri, ORCID ID:E-mail:
article id 5420, category Article
Toyohiro Miyazava, Jukka Laine. (1990). Effect of macroclimate on the development of Scots pine seedling stands on drained oligotrophic pine mires. Silva Fennica vol. 24 no. 2 article id 5420. https://doi.org/10.14214/sf.a15574
 • Miyazava, ORCID ID:E-mail:
 • Laine, ORCID ID:E-mail:
article id 5419, category Article
Timo Pukkala, Owen Mubita, Jussi Saramäki. (1990). Management planning system for tree plantations. Silva Fennica vol. 24 no. 2 article id 5419. https://doi.org/10.14214/sf.a15573
 • Pukkala, ORCID ID:E-mail:
 • Mubita, ORCID ID:E-mail:
 • Saramäki, ORCID ID:E-mail:
article id 5418, category Article
Finnish Society of Forest Science. (1990). Ohjeita kirjoittajille. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5418. https://doi.org/10.14214/sf.a15570
 • Finnish Society of Forest Science, ORCID ID:E-mail:
article id 5417, category Article
Finnish Society of Forest Science. (1990). Instructions to authors. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5417. https://doi.org/10.14214/sf.a15569
 • Finnish Society of Forest Science, ORCID ID:E-mail:
article id 5416, category Article
Carl Johan Westman. (1990). Metsämaan fysikaaliset ja fysikaalis-kemialliset ominaisuudet CT-OMaT kasvupaikkasarjassa. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5416. https://doi.org/10.14214/sf.a15568
 • Westman, ORCID ID:E-mail:
article id 5415, category Article
Kim von Weissenberg. (1990). Värd-parasitförhållanden i skogliga ekosystem. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5415. https://doi.org/10.14214/sf.a15567
 • Weissenberg, ORCID ID:E-mail:
article id 5414, category Article
Heikki Smolander, Seppo Kellomäki, Pauline Oker-Blom. (1990). Typpipitoisuuden vaikutus männyn neulasten fotosynteesiin ja verson itsevarjostukseen. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5414. https://doi.org/10.14214/sf.a15566
 • Smolander, ORCID ID:E-mail:
 • Kellomäki, ORCID ID:E-mail:
 • Oker-Blom, ORCID ID:E-mail:
article id 5413, category Article
Eljas Pohtila. (1990). Metsän uudistuminen Kivalon vanhoilla kaistalehakkuualoilla. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5413. https://doi.org/10.14214/sf.a15565
 • Pohtila, ORCID ID:E-mail:
article id 5412, category Article
Jari Parviainen. (1990). Metsäpuiden paakkutaimituotannon nykynäkymät. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5412. https://doi.org/10.14214/sf.a15564
 • Parviainen, ORCID ID:E-mail:
article id 5411, category Article
Eero Paavilainen. (1990). Effect of refertilization of pine and birch stands on a drained fertile mire. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5411. https://doi.org/10.14214/sf.a15563
 • Paavilainen, ORCID ID:E-mail:
article id 5410, category Article
Markku Nygren. (1990). Männyn ja kuusen siementen massan vaihtelusta. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5410. https://doi.org/10.14214/sf.a15562
 • Nygren, ORCID ID:E-mail:
article id 5409, category Article
Jukka Lippu, Pasi Puttonen. (1990). Istutustaimen juuriston alkukehitys kasvupaikalla. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5409. https://doi.org/10.14214/sf.a15561
 • Lippu, ORCID ID:E-mail:
 • Puttonen, ORCID ID:E-mail:
article id 5408, category Article
Olavi Laiho. (1990). Mykorritsat ja niiden vaikutus metsään. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5408. https://doi.org/10.14214/sf.a15560
 • Laiho, ORCID ID:E-mail:
article id 5407, category Article
Eero Kubin. (1990). Lumi-, routa- ja lämpöolot eri tavoin muokatussa metsämaassa Kuusamossa. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5407. https://doi.org/10.14214/sf.a15559
 • Kubin, ORCID ID:E-mail:
article id 5406, category Article
Olavi Huuri. (1990). Leikattu paakkutaimi. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5406. https://doi.org/10.14214/sf.a15558
 • Huuri, ORCID ID:E-mail:
article id 5405, category Article
Pertti Hari, Eeva Korpilahti, Toivo Pohja, Pentti K. Räsänen. (1990). A field system for measuring the gas exchange of forest trees. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5405. https://doi.org/10.14214/sf.a15557
 • Hari, ORCID ID:E-mail:
 • Korpilahti, ORCID ID:E-mail: eeva.korpilahti@luke.fi
 • Pohja, ORCID ID:E-mail:
 • Räsänen, ORCID ID:E-mail:
article id 5404, category Article
Pentti Alho. (1990). Suomen metsittyminen jääkauden jälkeen. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5404. https://doi.org/10.14214/sf.a15556
 • Alho, ORCID ID:E-mail:
article id 5403, category Article
Matti Leikola, Aune Koponen. (1990). Metsä Akatemiana. Silva Fennica vol. 24 no. 1 article id 5403. https://doi.org/10.14214/sf.a15555
 • Leikola, ORCID ID:E-mail:
 • Koponen, ORCID ID:E-mail:

Register
Click this link to register for Silva Fennica submission and tracking system.
Log in
If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.
Contents alert
Sign up to receive alerts of new content
Your selected articles

Committee on Publication Ethics A Trusted Community-Governed Archive